۱۴۰۱/۰۳/۰۲

داوری-درجه ۳-خراسان جنوبی-۱۴۰۰۱۱۲۱۹۵۹۳۰/۹۲۰۴۱-مشترک

  قبل از ثبت نام با هیات دو و میدانی استان خراسان جنوبی هماهنگی بعمل آورید.واریز سهم هیات به شماره کارت بانکی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۳۳۷۷۱۵ به نام هیات دو ومیدانی استان خراسان جنوبی می باشد.

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
 • تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
 • تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
 • برگزار کننده : هیات دو و میدانی استان خراسان جنوبی
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : خراسان جنوبی
 • شهرستان : قائن
 • هزینه این دوره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : استادیوم پانزده هزار نفری غدیر
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید