۱۴۰۳/۰۳/۰۴

داوری-درجه ۳ ویژه فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا

  این دوره برگزار شده است

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
 • تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
 • تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
 • برگزار کننده : فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید